E-mail: kancelaria@notariusztrzebinia.plTel.: 32-307-15-15

Notariusz w TrzebiniMagdalena Gut

Oferta

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz pobiera należną opłatę sądową i przesyła wnioski o dokonanie wpisu w księgach wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a zatem poza wynagrodzeniem określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, pobiera również powyższe opłaty.